Brief van de minister van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van de reactie van de Europese Commissie inzake COM(2013)618 en COM(2013)619 (wordt gepubliceerd onder 33.823) (onderdeel van kamerstuk 33.823, E)
titel Brief van de minister van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van de reactie van de Europese Commissie inzake COM(2013)618 en COM(2013)619 (wordt gepubliceerd onder 33.823) (onderdeel van kamerstuk 33.823, E)
datum 16-05-2014
signatuur 516876
soort EK

Download dit document