Concept-brief aan de voorzitter van de Europese Commissie i.v.m. de subsidiariteitstoets m.b.t. het EU-voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM (2013) 534
titel Concept-brief aan de voorzitter van de Europese Commissie i.v.m. de subsidiariteitstoets m.b.t. het EU-voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM (2013) 534
datum 09-10-2013


Is bijlage bij