Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130054 - Commissiemededeling: Vrij verkeer van personen; vijf acties die gunstig zijn voor burgers, groei en werkgelegenheid in de EU

- Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van het overzicht gepresenteerde Europese regelgeving besluit de commissie het voorstel Free movement of EU citizens and their families (COM(2013)837) in procedure te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren