Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130054 - Commissiemededeling: Vrij verkeer van personen; vijf acties die gunstig zijn voor burgers, groei en werkgelegenheid in de EU

- E130054

Commissiemededeling: Vrij verkeer van personen; vijf acties die gunstig zijn voor burgers, groei en werkgelegenheid in de EU

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan.

NB: Na afloop van de vergadering heeft de fractie van GroenLinks kenbaar gemaakt vragen te willen stellen over deze mededeling.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren