Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130054 - Commissiemededeling: Vrij verkeer van personen; vijf acties die gunstig zijn voor burgers, groei en werkgelegenheid in de EU

- E130054

Commissiemededeling: Vrij verkeer van personen; vijf acties die gunstig zijn voor burgers, groei en werkgelegenheid in de EU

Het lid Strik (GroenLinks) heeft inbreng geleverd voor de conceptbrief over de Commissiemededeling. De brief wordt ongewijzigd vastgesteld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren