Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130054 - Commissiemededeling: Vrij verkeer van personen; vijf acties die gunstig zijn voor burgers, groei en werkgelegenheid in de EU

- T01810 (Toezegging Aanpak schijnconstructies)

Brief minister SZW van 16 december 2013 over voortgang aanpak schijnconstructies (33750 XV, D en bijlage)

Inbreng voor het schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdA (Sent). Op verzoek van de fractie van GroenLinks (Strik) wordt tevens verzocht om spoedige beantwoording van een brief van de commissie d.d. 20 december 2013.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren