Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130054 - Commissiemededeling: Vrij verkeer van personen; vijf acties die gunstig zijn voor burgers, groei en werkgelegenheid in de EU

- E130054 (Europese mededeling Vrij verkeer van personen)

Brief minister SZW en staatssecretaris V&J van 5 maart 2014 in reactie op brief van 10 december 2013 (verslag schriftelijk overleg 33828, A)

De commissie neemt de brief van 5 maart 2014 (33828, A) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren