Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 13 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180008 - Commissiemededeling: een geloofwaardig vooruitzicht op toetreding en een grotere EU-betrokkenheid bij de Westelijke Balkan

-
E180008 + E180017

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken betreffende het uitbreidingsbeleid Westelijke Balkan; Uitbreiding van de Europese Unie

De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 5 november 2018 (EK, 23987, E) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman