Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 5 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E190004 - Commissiemededeling: naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de EU

- COM(2019)8

Efficiënter wetgeven op het gebied van belastingen: identificatie van sectoren waar kan worden overgestapt op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering en de Europese Commissie naar aanleiding van de Mededeling COM(2019)8.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren