Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 23 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E190004 - Commissiemededeling: naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de EU

- 35.191, A

Bespreking verslag schriftelijk overleg besluitvorming in het fiscale beleid van de EU

De commissies besluiten het verslag van een schriftelijk overleg inzake Mededeling COM(2019)8 over de besluitvorming in het fiscale beleid van de EU voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren