Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210010 - Commissiemededeling: EU-strategie voor de rechten van het kind

-
EU-strategie over de rechten van kinderen, COM(2021)142

De commissie besluit de EU-strategie voor de rechten van het kind in behandeling te nemen. Na ontvangst van het BNC-fiche zal het onderwerp opnieuw geagendeerd worden. Enkele fracties geven te kennen daarna inbreng te willen leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer