Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210014 - Mededeling van de Commissie: EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel

-
COM(2021)171

Mededeling van de Europese Commissie over een nieuwe strategie voor de bestrijding van mensenhandel

De commissies besluiten het voorstel COM(2021)171 in behandeling te nemen en opnieuw voor behandeling te agenderen na ontvangst van het BNC-fiche.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren