Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 1 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210014 - Mededeling van de Commissie: EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel

-
COM(2021)171

Mededeling van de Commissie: EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel

De commissies besluiten het voorstel COM(2021)171 in behandeling te nemen en om op 22 juni 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra