Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210010 - Commissiemededeling: EU-strategie voor de rechten van het kind

-
Informele JBZ-Raad van 15-16 juli 2021

De commissies nemen de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 15-16 juli 2021 (32317, MG) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra