Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210010 - Commissiemededeling: EU-strategie voor de rechten van het kind

-
E210010 - EU-strategie over de rechten van kinderen, COM(2021)142

Verslag schriftelijk overleg (35827, C)

De commissie neemt de brief van 7 juli 2021 in reactie op de vragen van 26 mei 2021 (verslag schriftelijk overleg; 35827, C) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer