Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210014 - Mededeling van de Commissie: EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel

-
COM(2021)171

Mededeling van de Commissie: EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel

De commissies verzoeken de staf om de bijeenkomst met prof. dr. C. Rijken, hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan de Tilburg Law School en lid van de Group on Experts on Action against Trafflicking in Human Beings (GRETA) te organiseren op dinsdag 28 september 2021 in de namiddag. Desgewenst kunnen de fracties enkele relevante gespreksthema's formuleren. Deze thema’s dienen uiterlijk op vrijdag 17 september, 15.00 uur, te worden doorgegeven aan de commissiegriffier.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren