Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210010 - Commissiemededeling: EU-strategie voor de rechten van het kind

-
E210010 - EU-strategie over de rechten van kinderen, COM(2021)142

Brief Europese Commissie d.d.12 augustus 2021 (35827, D)

De commissie besluit dit onderwerp op 28 september 2021 opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer