Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 28 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210010 - Commissiemededeling: EU-strategie voor de rechten van het kind

-
E210010 - EU-strategie over de rechten van kinderen, COM(2021)142

Brief Europese Commissie d.d.12 augustus 2021 (35827, D)

De commissie neemt de brief van 12 augustus 2021 (35827, D) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer