Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 28 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210014 - Mededeling van de Commissie: EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel

-
E210014

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V inzake de Commissiemededeling over de EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel; EU-voorstel: Commissiemededeling over de EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel (COM(2021)171)

De commissies besluiten de brief van de staatssecretaris van J&V van 14 september 2021 (35876, B) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren