Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210014 - Mededeling van de Commissie: EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel

-
E210014

Commissiemededeling over de EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel (COM(2021)171)

De commissies besluiten de brief van de Europese Commissie van 4 oktober 2021 (35876, C) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren