Voorstel voor een Besluit tot wijziging van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (COM(2021)570)
titel Voorstel voor een Besluit tot wijziging van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (COM(2021)570)
datum 11-05-2022


Is bijlage bij