Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 24 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220021 - Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

- COM(2022)209

Voorstel voor een Verordening betreffende regels om online seksueel kindermisbruik te voorkomen en te bestrijden

De commissie neemt de ontwerpverordening in behandeling en zal na ontvangst van het BNC-fiche de inbrengdatum voor schriftelijk overleg bepalen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren