COM(2022)209 Annex

Bijlagen bij het voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderenDit is een voorstel bij Edossier: E220021


Kerngegevens

ingediend

11 mei 2022

nummer

COM(2022)209 Annex

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel