Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 18 oktober 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220021 - Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

- E220021

Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks, PvdA en SP gezamenlijk (De Boer/Recourt/Janssen). De conceptbrief wordt per e-mail aan de leden van de commissie voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren