Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220021 - Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

- 32.317, NO

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 8 en 9 december 2022; JBZ-Raad

Het lid Kox (SP) levert inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken van 2 december jl. aan de Tweede Kamer over Schengentoetreding van Roemenië, Bulgarije en Kroatië, waar in de geannoteerde agenda naar wordt verwezen voor een toelichting op het agendapunt tijdens de JBZ-Raad van 8 en 9 december a.s.
Met het oog op deze aankomende JBZ-Raad zal de conceptbrief met een zeer korte termijn circuleren in de commissie.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man