Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 17 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220021 - Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

- E220021

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over het voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen (COM(2022)209)

De commissie besluit een oordeel over deze brief aan te houden tot ook het antwoord van de Europese Commissie beschikbaar is.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren