PersPersvoorlichting Eerste Kamer:

06 - 20544625

voorlichting@eerstekamer.nl (e-mail)

Stafdienst Voorlichting Tweede Kamer:

070 - 3183003

persvoorlichting@tweedekamer.nl (e-mail)