Betreft pagina: EU-voorstel: Het vierde spoorpakket COM(2013)25 (33.546); brief commissie; Mededeling van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken omtrent de subsidiariteitstoets t.a.v. EU-voorstellen verordening marktopening binnenlands passagiersvervoer per spoor COM (2013) 28 en richtlijn gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte inzake marktopening passagiersvervoer en beheer infrastructuur COM (2013) 29 (TK, 1)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.