Betreft pagina: EU-voorstel: Het vierde spoorpakket COM(2013)25 (33.546); brief commissie; Brief van de voorzitter van de cie EU-Zaken inzake een parlementair behandelvoorbehoud bij voorstellen uit het vierde EU-spoorpakket betreffende openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor (COM (2013) 28 en gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte inzake marktopening passagiersvervoer en beheer infrastructuur COM (2013) 29 (TK, 2)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.