Betreft pagina: Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief inzake uitstel aanbieding BNC-fiche smart borders COM (2013) 95, 96 en 97 (EK, FV)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.