Betreft pagina: Brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer t.g.v. het gemotiveerd advies van de Tweede Kamer over de EU-voorstellen over verordening marktopening binnenlands passagiersvervoer per spoor COM (2013) 28 en richtlijn gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte inzake marktopening passagiersvervoer en beheer infrastructuur COM (2013) 29


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.