Betreft pagina: brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake herzien pakket slimme grenzen COM(2016)194, COM(2016)196 en COM(2016)205 (nog niet gepubliceerd als kamerstuk)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.