Betreft pagina: Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31); brief regering; Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg op 3 april 2019 over het organiseren van een expertmeeting en de gewijzigde UWV-beleid naar aanleiding van het arrest Vester (TK 21.501-31 / 26.834, 606)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.