Bevordering van de werkgelegenheid is een doelstelling van de Europese Unie. Het Europese beleid ter bevordering van de werkgelegenheid is een aanvulling op het nationale beleid van de lidstaten.