Sinds 1993 heeft de Europese Unie een interne markt: een gemeenschappelijke markt met vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen waarbinnen de Europese burgers vrij kunnen wonen, werken, studeren of zakendoen. Op Europees niveau wordt gewerkt aan het verbeteren van de werking van de interne markt door de Europese instellingen gezamenlijk met de nationale lidstaten te laten samenwerken.