Bronnen bij E060010 - Mededeling inzake Publiek-Private Samenwerking en Gemeenschapsrecht t.a.v. aanbesteden en concessies  • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 36408/KvD
    16 mei 2006
  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 418[3]
    1 februari 2006
  • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)569
    15 november 2005