Bronnen bij E080126 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en Richtlijn 2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft • Pb EU L259 openbaarmaking Europese Commissie - 2009/109/EG
  16 september 2009
 • korte aantekening Commissie voor Justitie - 39220/KvD/PB
  18 november 2008
 • korte aantekening Eerste Kamer - 39184/HM/KL
  11 november 2008
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 720
  29 oktober 2008
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)576
  24 september 2008
 • [en] werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2486
  24 september 2008
 • [en] werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2487
  24 september 2008