Dit dossier bevat diverse documenten met betrekking tot de informatievoorziening ten behoeve van de (voorbereiding) van de JBZ-Raad na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.


Stand van zaken

Op 21 juni 2022 leverde de fractie van de PVV inbreng voor schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 9-10 juni 2022 (EK, NC) en de brief van de staatssecretaris van J&V inzake de voortgang op het Europees asiel- en migratiepact (EK, ND).

Op 18 mei 2022 is de brief met vragen over de kabinetsappreciatie (35.295 / 32.317, Y) over de policy brief van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen' en de position paper van de Commissie Meijers over pushbacks verstuurd aan de staatssecretaris van J&V.


Kerngegevens

titel

JBZ-Raad

Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1401-1414] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1401-1414] documenten