32.579

EU-voorstel: Analyse van de opties voor een broeikasgasemissiereductie van meer dan 20% en beoordeling van het risico van koolstoflekkageIn dit kamerstukdossier treft u kamerstukken behorende bij de behandeling van het Europese voorstel: analyse van de opties voor een broeikasgasemissiereductie van meer dan 20% en beoordeling van het risico van koolstoflekkage.

Zie voor meer informatie E100034


Kerngegevens

begonnen

28 september 2010

schriftelijke voorbereiding


Documenten

2