32.595

EU-voorstel: Commissiemededeling: Naar een Europese verkeersveiligheidsruimte - Strategische beleidsoriëntaties inzake de verkeersveiligheid voor de periode 2011-2020In dit kamerstukdossier treft u de kamerstukken die betrekking hebben op de behandeling van de Europese strategie inzake verkeersveiligheid (COM(2010)389.

Zie voor meer informatie dossier E100044


Kerngegevens

begonnen

2 november 2010

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door


Documenten

2