32.736

EU-voorstel: Richtlijn tot wijziging van de richtlijnen 89/666/EEG, 2005/56/EG en 2009/101/EG wat de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters betreftIn dit dossier vindt u de kamerstukken die betrekking hebben op de behandeling van een voorstel voor een richtlijn inzake de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters.

Zie ook dossier E110014 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

4 april 2011

schriftelijke voorbereiding


Documenten