32.876

EU-mededeling: Inspelen op de veranderingen in onze buurlanden COM(2011)303In dit kamerstukdossier treft u relevante kamerstukken die betrekking hebben op de behandeling van de Europese Commissiemededeling over de herziening van het Europees Nabuurschapsbeleid.

Zie voor meer informatie Edossier E110024


Kerngegevens

begonnen

5 juli 2011

schriftelijke voorbereiding


Documenten