33.081

EU-voorstel: herzien richtlijnvoorstel betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale-beschermingsstatus COM(2011)319In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van een Europees voorstel voor een richtlijn betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale-beschermingsstatus (de Procedurerichtlijn).

Zie voor meer informatie ook dossier E110027 op de Europapoort


Kerngegevens

begonnen

4 oktober 2011

schriftelijke voorbereiding


Documenten