33.094

EU-voorstel - kapitaaleisenraamwerk banken en beleggingsondernemingen (CRD IV) – COM(2011) 453In dit dossier treft u relevante kamerstukken die te maken hebben met het Europese voorstel voor een herziening van de richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV) en het voorstel voor een verordening over prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en investeringsmaatschappijen.

Zie voor informatie hierover de dossiers E110042 en E110043.  


Kerngegevens

begonnen

13 oktober 2011

schriftelijke voorbereiding


Documenten