33.098

EU-mededeling: Een kader voor de volgende generatie innovatieve financiële instrumenten - de EU-platforms voor eigen en vreemd vermogen COM(2011)662In dit dossier treft u relevante kamerstukken die betrekking hebben op de behandeling van de Europese Commissiemededeling 'Een kader voor de volgende generatie innovatieve financiële instrumenten - de EU-platforms voor eigen en vreemd vermogen'

Zie voor meer informatie ook E110071.  


Kerngegevens

begonnen

21 november 2011

schriftelijke voorbereiding


Documenten