33.117

EU-voorstel: richtlijn betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten COM(2011)714In dit kamerstukdossier treft u relevante kamerstukken die betrekkingen hebben op de behandeling van het Europese richtlijnvoorstel inzake uitkeringen van interest en royalty's.

Zie voor meer informatie ook E110078


Kerngegevens

begonnen

14 december 2011

schriftelijke voorbereiding


Documenten