Commissies spreken met voorzitter College bescherming persoonsgegevensDe commissies voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad en voor Veiligheid en Justitie hebben met de voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), dhr. Kohnstamm, gesproken over de voorstellen van de Europese Commissie voor herziening van het regelgevend kader voor de bescherming van persoonsgegevens (zie dossiers E120003 en E120004). Deze voorstellen zijn op 25 januari 2012 door de Europese Commissie gepubliceerd. De voorstellen moeten de bestaande Richtlijn bescherming persoonsgegevens uit 1995 en een kaderbesluit uit 2008 vervangen. Volgens de Commissie is dat nodig omdat de geldende regels, gelet op de snelle technologische ontwikkelingen, bij de tijd moeten worden gebracht. Het nieuwe regelgevende kader bestaat uit een algemene verordening bescherming persoonsgegevens en een richtlijn die betrekking heeft op verwerking van persoonsgegevens in de politiële en justitiële sector.

Met de CBP-voorzitter bespraken de commissies diverse onderdelen van de nieuwe voorstellen. Onder meer het aanscherpen van het vereiste van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, de beoogde lastenverlichting en het nieuwe "éénloketsysteem" kwamen aan de orde. Dit systeem van toezicht - ook wel "one-stop-shop" genoemd - geldt voor bedrijven met vestigingen in meerdere EU-lidstaten. Het houdt in dat deze vestigingen slechts met één toezichthouder te maken hebben, namelijk de toezichthouder van de lidstaat waar het bedrijf zijn hoofdkantoor heeft. Andere onderwerpen die de revue passeerden waren de algemene meldplicht voor datalekken, de administratieve sancties die toezichthouders straks kunnen opleggen en de positie van de overheid bij het door haarzelf verwerken van persoonsgegevens. Ten slotte spraken de commissies over het niveau van gegevensbescherming van de voorstellen ten opzichte van de huidige regelgeving, de keuze van de Europese Commissie voor een verordening en een richtlijn in plaats van voor één instrument en over het doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen.

De commissies leveren op 8 mei aanstaande inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over de genoemde nieuwe voorstellen.


Deel dit item: