33.251

EU-voorstel: Verordening collectieve actie en vrij verkeer van diensten COM (2012)130Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot de behandeling van het Europese voorstel voor een verordening collectieve actie en vrij verkeer van diensten COM(2012)130.


Kerngegevens

begonnen

11 mei 2012

schriftelijke voorbereiding


Documenten