33.449

EU-voorstel: verordening betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG COM(2012) 369Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van een Europees voorstel betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG).

Zie voor meer informatie ook dossier E120027 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

21 september 2012

schriftelijke voorbereiding


Documenten