33.477

EU-voorstel: Richtlijn milieueffectbeoordelingIn dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor een richtlijn inzake de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. Zie voor meer informatie dossier E120048


Kerngegevens

begonnen

21 november 2012

schriftelijke voorbereiding


Documenten

1